fredag 13 september 2013

Underhåll: Värmen igång igen

Värmen är nu igång igen efter det planerade arbetet på värmesystemet. Ev. kan vissa element behöva luftas, kontakta styrelsen om du behöver hjälp. Asfaltering för det berörda området vid parkeringen Gullregnsvägen kommer ske till våren (marken behöver sätta sig först).