fredag 4 oktober 2013

Underhåll: Ny takpapp 2014

Längorna 105-115 + 121 planeras få ny takpapp under 2014. Samtidigt kommer skadat virke i takkanterna att bytas ut.

Om man ser fläckar på sitt innertak i något rum – vänligen kontakta styrelsen. Det kan vara tecken på läckage som behöver åtgärdas. Detta är extra viktigt nu inför takarbetet nästa år.