fredag 15 november 2013

Underhåll: Fönsterbytet börjar 20 november

Fönsterbytet kommer börja 20 november och vara cirka 2.5 veckor. Berörda medlemmar kommer informeras individuellt om vilken dag som fönsterinstallatören BHK behöver tillgång till lägenheten.