tisdag 5 november 2013

Uppdatering medlemshandboken

Sophanteringen uppdaterad: Glödlampor kan lämnas i en låda som finns i förrådet vid sopstationen Gullregnsvägen. Info om var påsar till kompostavfallet kan hämtas.

Ansvarsområden uppdaterad: Byte av murket virke till plank; föreningen står för materialet, medlemmen står för arbetet (gängse praxis sedan länge men aldrig dokumenterat).