torsdag 8 maj 2014

Medlemshandboken uppdaterad (ansvarsområden)

Medlemshandboken är uppdaterad: Under ansvarsområden har det lagts in ett förtydligande att medlemmen ansvarar för att rensa stuprören (praxis sedan tidigare som inte har dokumenterats).