lördag 5 september 2015

Fixardag 5 september inställd

Med anledning av regn har det beslutats att fixardagen idag den 5 september ställs in. De flesta nödvändiga uppgifterna kan vänta tills fixardagen i början av oktober. Vädret till trots har en del saker ändå utförts. Peter har ställt upp på dagens fixardag, han och Bertil har tagit ner den döda rönnen vid Råbyvägen. Några personer har lastat in virke i virkesförrådet.