tisdag 24 november 2015

Elsäkert hem

Under fliken medlemshandboken finns nu en länk till en checklista. Checklistan kan användas av dig som medlem för att stämma av elsäkerheten i din lägenhet. Som bekant så ansvarar föreningen för ledning fram till lägenheten. Inom lägenhet ansvarar respektive medlem för elinstallationer. Att stämma av sin elsäkerhet kan förebygga både brand- och personskador.