måndag 30 maj 2016

Årsmöte/Stämma

Årsmötet gick av stapeln den 30 maj med god uppslutning av medlemmar!
Den nya styrelsen hade konstituerande möte efter stämman. Styrelsens sammansättning ses här