söndag 18 juni 2017


Nya stadgar!

Vid årsstämman den 30 maj valdes nya stadgar som nu ligger under medlemshandboken här på hemsidan.

Det valdes också delvis ny styrelse som nu består av Caroline Josefsson (133 A), Ingrid Larsson (135 A), Gunnar Österlöf (103 A), Sofie Wahlberg (105 C), Birgitta Nyman (131 C), Anders Örtegren (121 A) samt Nina Edlund (107 A)