måndag 13 maj 2019

Ny styrelse efter stämman

Tack för visat intresse vid senaste föreningsstämman som hölls 6 maj i år.

Föreningens nya valberedning består av:

Matilda Bengtsson 123 C och Elisabet Wirfält 115 A

Efter stämman hölls konstituerande möte med nya styrelsen och ansvar fördelades enligt följande:

ordförande | Anders Örtegren | 121 A
vice ordförande | Daniél Holmqvist | 117 A
sekreterare | Birgitta Nyman | 131 C
vice sekreterare | Johan Dahlén | 119 A
kassör/ekonomiansvarig Peter Frennhoff | 119 B 
IT-ansvarig Olof Bohgard | 127 CMer information kommer i nästa nummer av Trädgårdsbladet!