onsdag 13 maj 2020

Föreningsstämma i Coronapandemins spår

Onsdagen den 13 maj hölls föreningens årliga stämma som vanligt i förskolan Blommans lokaler. Ändå var det inte som vanligt. 17 poströstade i förväg och närvarande förutom mötesordförande Ulf Johansson (Götalands fastighetsförvaltning AB), och styrelsen var fyra tappra delägare (och en bebis).

Styrelse för verksamhetsår 2020–2021 valdes av stämman och efter konstituerande styrelsemöte ser det ut såhär:

Anders Örtegren, ordförande
Daniél Holmqvist, vice ordförande
Birgitta Nyman, sekreterare
Johan Dahlén, vice sekreterare
Peter Frennhoff, ekonomiansvarig (kassör)
Olof Bohgard, suppleant/IT-ansvarig

Vi tackar för förtroendet och för visat intresse.

Nu ser vi fram emot ännu ett gott år för vår förening. Styrelsen arbetar fortsatt för att våra fastigheter ska vara i så gott skick som möjligt och att våra delägare kan känna trivsel och trygghet i Trädgårdsstaden.

På lördag den 16 maj är det fixardag mellan 9 och 15.00 – väl mött då den som kan och vill!

I Brf Trädgårdsstaden bygger mycket av föreningens välmående på att alla delägare bidrar på olika sätt. Att alla tar sitt ansvar när det gäller de tilldelade ansvarsområden (till varje bostad finns ett tillhörande ansvarsområde) som ska skötas löpande under året.

Därtill har vi fyra fixardagar per år där vi alla hjälps åt att hålla föreningen fin, grönskande och välmående. Det är vår förhoppning att så många som möjligt ställer upp dessa fyra dagar – var om en efter förmåga givetvis. Ett vikande asntal deltagare på fixardgarna kommer oundvikligen leda till att vi får ta in extern hjälp vilket kommer att påverka månadsavgiften. I den speciella omständighet som Coronapandemin innebär är det förståeligt att många (klokt nog) väljer social distansering istället för aktivt deltagande på fixardagen. Men det går att anmäla sig för fixaruppgifter som kan göras vid annat tillfälle.

Fixargruppen söker nya eldsjälar!

Fixardgarna blir inte vad de är utan fixargruppens eldsjälar – och ett engagemang på frivillig basis är inget man kan räkna med för evigt. Nu behöver fixargrupen nya idérika, handlingskraftiga eldsjälar. Hör av dig till styrelsen och du är intresserad av att vara med i fixargruppen!