onsdag 27 maj 2020

Hundbajs på våra allmänningar

Det har sedan en tid tyvärr vid ett flertal tillfällen påträffats hundbajs på våra gemensamma allmänna ytor. Av denna anledning vill vi påpeka att allmänningarna inte är rasplatser för fyrfota vänner samt att hundbajs naturligtvis ska plockas upp av husse eller matte. I vår allmänna gemensamma utemiljö leker barn tillsammans ja även vuxna umgås – då ska vi självklart inte behöva se oss för var vi sätter fötterna – i rädsla av att trampa i hundbajs!

Skulle det visa sig att det är besökare till vårt område som använder våra grönytor mm som hundlatrin vill vi såklart gärna att ni säger ifrån. 

Tillsammans – och med respekt för varandra – gör vi Brf Trädgårdsstaden trivsam och trygg!