lördag 29 augusti 2020

INFORMATION OM NYA RUTINER FÖR FELANMÄLAN

                  


 

 

Information om nya rutiner för felanmälan (dagtid vardagar) och jour (akuta ärenden 16.00–07.00) 

 
Brf Trädgårdsstaden har tecknat avtal med CLIFA för teknisk förvaltning. Rent konkret innebär det viss tillsyn/fastighetsskötsel av våra gemensamma ytor och fastigheter, felanmälan och jour. 
 
Fastighetsskötseln består i att plocka skräp och hålla rent på ytor som tillhör föreningen, hålla snyggt vid våra återvinningsplatser/-rum, rapportera skadegörelse eller annat av vikt för föreningen, samt att utföra tillsyn på panncentralen mm. 

 
Felanmälan: 

Vid felanmälan görs en bedömning enligt föreningens stadgar om det är föreningen eller du som delägare som ska debiteras. 

För felanmälan, ring: 046-10 14 02  eller mejla: felanmalan@clifa.se

Jour/akuta ärenden: 

Vid jourutryckning görs en bedömning enligt föreningens stadgar om det är föreningen eller du som delägare som ska debiteras. 
 
För jourutryckning (16.00–07.00), ring: 040-93 12 70 (Örestads Bevakning) 

Obs! Kan det vänta till dagen efter ring felanmälan istället för journumret. 
Journumret ska i princip endast användas vid akut vattenläcka.