onsdag 16 september 2020

Härlig fixardag i september!

Årets tredje fixardag gick enligt plan och med stor uppslutning vilket glädjer oss eftersom det är delägarnas engagemang som skapar trivsel, trygghet och bidrar till att hålla kostnader nere.

Stort tack till alla som ställde upp – vi hoppas naturligtvis på minst lika stor uppslutning framöver.

I och med årets tredje fixardag har ansvaret för fixargruppen lämnats över från Anders Örtegren till Kalle Andersson. Är du också intresserad av att planera fixardagar med mera? Kontakta Kalle! (123 B).

Nästa fixardag hålls i oktober – håll utkik i brevlådan för mer information!