tisdag 19 januari 2021

Angående branden 15 januari


Branden 15 januari

Natten mellan den 14 och 15 januari tjöt billarmen på vårt område, smällar hördes och polis samt räddningstjänst var turligt nog snabbt på plats. Tyvärr gick det inte att rädda de två övertända bilarna och carporten förstördes, men inga människor skadades eller bostäder drabbades tack vare räddningstjänstens snabba agerande.

Materiella skador och förluster går att ersätta, men känslan att ha blivit utsatt för ett attentat, ett pyromandåd eller bara meningslös förstörelse dröjer sig kvar. Vi kan bara beklaga det inträffade.

Parkeringen görs och asfalten läggs om

Styrelsen har beslutat att carporten i dess helhet kommer att rivas.  Eventuellt ska den ersättas med en helt ny carport, eller en lösning med helt öppen parkering, förberedd för laddstolpar. Vår intention är att parkeringen – oavsett i vilken form –  bättre ska svara mot dagens behov av rymligare parkeringsplatser. Dock är ju som alla vet den tillgängliga ytan begränsad. 

Asfalten i carporten skadades också i branden och med tanke på att skicket i stort – på hela parkeringen – sedan länge varit minst sagt undermåligt kommer den att läggas om. 

I samband med branden förstördes även belysning som satt på eller i carporten. Detta resulterade i ett större elfel som – vilken många säkert har noterat – drabbade utebelysningen på flera ställen. Elektriker från Thulins el khar åtgärdat detta och kopplat bort den brandskadade elen.

Det blir en tid med stök och olägenheter som en byggarbetsplats ofta innebär och vi hoppas på allas förståelse den närmaste tiden.