torsdag 20 maj 2021

Ny styrelse för Trädgårdsstaden!

Årets stämma har genomförts och en ny styrelse har konstituerats.

Den 20 maj genomfördes årets föreningsstämma genom poströstning. Stämman gick på valberedningens förslag och nu består Brf Trädgårdsstaden styrelse av...

ordförande | Johan Perup | 101 C
vice ordförande | Peter Frennhoff | 119 B
sekreterare | Birgitta Nyman | 131 C
vice sekreterare | Peter Casteborn | 109 C
kassör | Peter Frennhoff | 119 B

ledamot | Erik Wetterberg | 135 A
ledamot | Inga-Stina Johansson | 107 B
suppleant | Anders Örtegren | 121 A
suppleant | Johan Dahlén | 119 A