tisdag 8 juni 2021

Nu är det äntligen dags för rivning av carport och asfaltering

Arbetet gäller hela parkeringen, inte bara carporten.
 

VIKTIGT MEDDELANDE!

Nu påbörjas äntligen det tidigare aviserade arbetet med våra parkeringar.

  • Från om med måndag morgon (06.30) den 14 juni måste samtliga bilar vara flyttade från parkeringen vid Gullregnsvägen (gäller carport såväl som vanlig p-plats).
  • Rivning av carporten påbörjas på måndag morgon och beräknas pågå måndag och tisdag.
  • Asfaltering är inbokad vecka 25 (21–25 juni).
  • Det är inte tillåtet att parkera eller köra in bil på parkeringen Gullregnsvägen från och med måndag morgon den 14 juni till och med vecka 25 (eller när arbete är avslutat).
  • När asfaltering av parkeringen vi Gullregnsvägen är klar påbörjas asfaltering av parkeringen vid Råbyvägen.

Obs! Bilar som står kvar kommer behöva bogseras bort!

Efter rivning av carporten påbörjas uppförande av ett plank intill tomtgräns för 135 A, förberedelser för laddstolpar samt asfaltering och uppmålning av hela parkeringsytan.

Undvik därför att använda Gullregnsvägen som genomfart till din bostad eller till förskolan.
Det finns möjlighet att på egen risk parkera på den så kallade yttre parkeringen (till höger precis innan viadukten i riktning mot Gastelyckan).

När asfaltering på Gullregnsvägens parkering är klar påbörjas asfaltering av parkeringen vid Råbyvägen och då gäller samma sak: samtliga bilar måste flyttas – bilar som står kvar kommer att bogseras bort.

Du som idag hyr parkeringsplats kommer att få reducerad hyra för p-plats (justeras på kommande månadsavisering). Hyran för carportplatserna som blir p-platser justeras till p-platspris från och med 1 juni.

Med vänlig hälsning från er styrelse