Delägarhandboken - Bostadsrättshavarens eget ansvarsområde

Vad är eget ansvarsområde? 

Brf Trädgårdsstadens område är stort med häckar, grönytor, gångar etc. Allt måste skötas. Varje bostad/lägenhet har därför ett eget ansvarsområde att sköta kontinuerligt. Detta har vi gemensamt bestämt. I första hand gäller det förstås att se efter det som finns runt om den egna bostaden: den egna tomten samt runt om. Sopa, klippa gräs och häckar, hålla undan ogräs med mera.

Varför har vi eget ansvarsområde? 

För att hålla nere månadsavgifterna. På fixardagarna hinner vi med mycket underhållsarbete men även i perioder mellan dessa dagar måste vi se till att det mest nödvändiga blir gjort. Därför har vi också egna ansvarsområden som alltså inte ska skötas på fixardagar då vi har annat att göra, utan dessa ska skötas löpande, året om.

Hur fungerar eget ansvarsområde?

Varje delägare ska på det tilldelade ansvarsområdet:
 • På vintern röja snö och eventuellt salta. Boende på bottenvåning håller själv uteplats med tillhörande plantering i vårdat skick, samt ombesörjer snöskottning från entré till gångväg. Boende på ovanvåning ombesörjer snöskottning på loftgång med tillhörande trappa.
 • På sommaren sopa gångvägar
 • Plocka skräp
 • Klippa gräsmattor
 • Rensa ogräs
 • Rensa gångar (även mellan plattor)
 • Klippa häckar inom det egna området (föreningen ansvarar för trädvården)
 • Hålla förråd rena och välskötta, måla vid behov
 • Hålla plank rena och välskötta, måla vid behov, även byta murket/skadat virke
 • Hålla balkong ren och välskott, måla vid behov (endast räcke/överliggare, vita detaljer)
 • Rensa stuprör

Dvs. alltid hålla rent och snyggt inom hela det tilldelade ansvarsområdet.

Om du målar eget/egna förråd, plank, balkongräcke, fönster eller dörrar står föreningen för färgen. Du kontaktar underhållsansvarig som lämnar ut färg. Obs! Du kan alltså inte gå och köpa färg själv och bli ersatt för detta.

Föreningen står även för virke och spik vid byte av murket virke till plank av standardtypen. Du kontaktar underhållsansvarig som lämnar ut virke från virkesförrådet.

Styrelsen inspekterar ansvarsområdena med jämna mellanrum och kommer att påtala brister. Åtgärdas inte detta inom viss tid kommer tjänsten att hyras in till kostnad för det enskilda hushållet.

Saknar du ansvarsområdesindelning ta kontakt med styrelsen för att få en ny, så att du kan hålla ditt ansvarsområde snyggt och prydligt.

Lista över ansvarsområdena

Här följer en kort beskrivning för varje lägenhets ansvarsområde, dvs vad som ligger på varje delägare att sköta.

101 A:
· Egen trädgård
· Asfaltgång fram till kantsten vid G-hus
· Rabatt utanför plank mot söder (delat ansvar med lgh 103 C)

101 B:
· Egen trädgård
· Asfaltgång utanför 101B fram till G-hus och kantsten vid plantering på motsatt sida

101 C:
· Egen trädgård
· Buskar norr om eget förråd (mot infart)
· Rabatt utanför plank mot öster samt asfaltgång framför lägenheten

103 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång i öster fram till kantsten på motsatt sida (vid stenvall)
· Hålla entrén från Gullregnsvägen in till brandgata fri från skräp och ogräs

103 B:
· Egen trädgård
· Asfaltgång fram till kantsten på motsatt sida (vid stenvall)

103 C:
· Egen trädgård
· Asfaltgång fram till kantsten på motsatt sida (vid stenvall)
· Rabatt utanför plank mot öster (delat ansvar med lgh 101 A)

105 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till bullerplank/häck på motsatt sida

105 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till häck på motsatt sida

105 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till häck på motsatt sida

107 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

107 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

107 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

109 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

109 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till häck på motsatt sida

109 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till gränsen mot torget
· Rensa ogräs och hålla snyggt på sydvästra delen av torget

111 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantstenen/torget på motsatt sida

111 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till häck på motsatt sida

111 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

113 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

113 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

113 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

115 A:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

115 B:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida

115 C:
· Egen trädgård inkl häck mot söder
· Brandgata fram till kantsten på motsatt sida
· Buskar öster om förråd 115C

117 A:
- Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång inkl tarm fram till brandgata
· Gräsmatta och syrénbuske framför bullerplank (delat ansvar)

117 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta och syrénbuske framför bullerplank (delat ansvar)

117 C:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta och syrénbuske framför bullerplank (delat ansvar)

119 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång fram till kantsten mot hus 117
· Stenläggning/rabatt söder om hus 119 utmed brandgata

119 B:
· Egen trädgård inkl häck mot norr
· Asfaltgång fram till kantsten mot hus 117
· Asfaltgång norr om hus 119 mot hus 121

121 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet inkl tarm fram till rabatt vid cykelställ
· Gräsmatta öster om hus 121 framför bullerplank (delat ansvar)

121 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta öster om hus 121 framför bullerplank (delat ansvar)

121 C:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta öster om hus 121 framför bullerplank (delat ansvar)

123 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet inkl tarm fram till rabatt med
· Tall/buskar och vidare västerut till tomtgränsens slut
· Gräsmatta öster om hus 123 framför bullerplank (delat ansvar)

123 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta öster om hus 123 framför bullerplank (delat ansvar)

123 C:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet
· Gräsmatta öster om hus 123 framför bullerplank (delat ansvar)

125 A:
· Egen trädgård
· Asfaltgång framför lägenhet mot hus 129
· Asfaltgång norr om hus 125 mot hus 121

125 B:
· Egen trädgård
· Asfaltgång framför lägenhet mot hus 129
· Asfaltgång norr om hus 125 mot hus 121

125 C:
· Egen trädgård
· Asfaltgång framför lägenhet mot hus 129
· Asfaltgång norr om hus 125 mot hus 121

125 D:
· "ön" bestående av liten gräsmatta, buskar och tall, mellan hus 125 och hus 123

125 E:
· "ön" bestående av cykelställ och buskar mellan husen 125, 121 och 119

127 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet fram till kantsten mot torget

127 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång framför lägenhet fram till kantsten mot torget

127 C:
· Rensa ogräs och hålla snyggt på nordöstra delen av torget

127 D:
· Rensa ogräs och hålla snyggt på sydöstra delen av torget

129 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Rabatt väster om hus 129 inkl buske på hörnet
· Asfaltgång framför lägenheten fram till kantsten mot torget

129 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltgång norr om hus 129 (framför G-huset)
· Rabatt öster om hus 129

129 C:
· Rensa ogräs och hålla snyggt på nordvästra delen av torget

131 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet fram till kantsten mot torget

131 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet fram till kantsten mot lgh 129 A/torget

131 C:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet fram till kantsten mot lgh 129 A/G-huset

131 D:
· Den inhägnade lekplatsen mellan hus 131 och G-huset

131 E:
· Grönområdet "gröningen", omkring flaggstången, delen innanför vallen

133 A:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet inkl tarm utanför cykelförrådet
· Buskar mellan förråd 133 A och cykelförrådet
· Gräsmatta inkl uteplats framför bullerplank (delat ansvar)

133 B:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet fram till gräsmatta på motsatt sida
· Gräsmatta inkl uteplats framför bullerplank (delat ansvar)

133 C:
· Egen trädgård inkl häck
· Asfaltsång framför lägenhet fram till gräsmatta på motsatt sida
· Gräsmatta inkl uteplats framför bullerplank (delat ansvar)

135 A:
· Egen trädgård
· Asfaltsång framför lägenhet fram till stenkanten mot hus 133
· Hålla infarten till P-platsen från Gullregnsvägen fri från skräp och ogräs

135 B:
· Egen trädgård
· Asfaltsång framför lägenhet fram till stenkanten mot hus 133

135 C:
· Egen trädgård inklusive buskar och gräs vid träddungen (från husets gavel ut mot nordostlig riktning)
· Asfaltsång framför lägenhet fram till stenkanten mot hus 133