Delägarhandboken - Fixardagar

Vad är fixardag för något?

Att bo i Brf Trädgårdsstaden är en aktiv boendeform och det medför att vi kan hålla kostnaderna nere. Tillsammans hjälps vi åt för ett billigare och trevligare boende. Genom våra fixardagar (och ibland efterföljandet tillställningar, t.ex. AW) lär vi känna varandra vilket både ger en ökad gemenskap och trygghet.

Deltagande i fixardagarna är frivilligt men nödvändigt. Varje lägenhet ställer upp med (minst) en person på varje fixardag. Då tar vi gemensamt hand om arbeten som annars skulle kosta föreningen en hel del.

På fixardagarna håller vi tiderna. Avslutas erhållen arbetsuppgift tidigare än beräknat anmäler du detta till arbetsledaren, varefter du får ytterligare någon uppgift.

Varför har vi fixardagar?

I vår förening är vi måna om att hålla kostnaderna nere för att vi ska få ett billigare boende. För att kunna göra detta krävs att vi satsar egen arbetskraft. Gemensamma fastigheter och ytor måste underhållas och detta gör vi på fixardagarna.

Hur fungerar fixardagarna?

Fixardagarna är både en arbetsdag och en chans att umgås med våra grannar. Ju fler vi känner desto tryggare är vi. Vi arbetar för oss själva och därmed skulle man kunna säga att vi är vår egen arbetsgivare, och som sådan vill man att saker och ting ska fungera.

Föreningen står för material och verktyg och medlemmarna för arbetskraft. Detta görs under organiserade former fyra gånger om året (åtminstone under rådande förhållande). Dessa lördagar aviseras i god tid innan (två på våren och två på hösten), och strax före varje fixardag går man ut med anmälningsblanketter som alla ska lämna in oavsett om man kan komma eller inte.

Fixardag kräver planering

Att arrangera fixardagarna kräver mycket förarbete. De fixaransvariga lägger ner mycket jobb för att planera dessa dagar - de inventerar vad som behöver göras, ser till att material och verktyg blir införskaffade i samråd med styrelsen och inköpsansvariga samt fördelar arbetsuppgifter till föreningens medlemmar. Vissa uppgifter är särskilt viktiga att de blir gjorda och genom att inte respektera att lämna in fixarlappen eller göra så i tid får de fixaransvariga problem att få ihop allt. Lämna därför in din lapp i tid.

Arbete på den egna bostaden

Det går att få kompledigt om man har utfört underhållsarbete på den egna bostaden, och för att få detta måste arbetsuppgifterna vara gjorda och inte planeras göras.

Följande gäller:

 • Målning utvändigt av alla fönster 1 sida: 1 dags kompledigt
 • Målning utvändigt av alla dörrar: 1 dags kompledigt
 • En reparerad förrådssida: 1 dags kompledigt
 • Målning av takets vindskiva + stupränna: 1 dags kompledigt

Vissa arbetar kanske fortare och andra tar mer tid på sig, oavsett vilket blir kompledigheten så som sägs ovan. För att få ut kompledigt ska man ha utfört arbete motsvarande en hel dag. Dessutom ska arbetet vara godkänt av fixaransvarig. Du måste således anmäla det utförda arbetet till fixaransvarig innan fixardagen och få det besiktigat.

Alla kan något

Vi kan alla något som vi kan förmedla på fixardagarna. Ung eller gammal, svag eller stark, det spelar ingen roll, alla har vi något att bidra med; måla fönster, skilja växter från ogräs, snickra, baka, datorhantering, hjälpa till att bära virke, sopa, ja i stort sett allt som behöver göras i en förening. Och berättar du inte vad du kan är det ingen som vet det heller. Har du idéer på vad just du kan bidra med hör av dig till fixaransvarig.

Exempel på fixardagsuppgifter

 • Klippa buskar
 • Rensa stenvallen (runt gröningen) från ogräs och skräp
 • Klippa och ansa den kommande häcken utanför planket runt området
 • Klippa buskar och rensa rabatter från ogräs och skräp runt G-huset
 • Städa tvättstugor, korridor och bastu
 • Sopa parkeringsplatser och gångar
 • Byta sand i sandlådan
 • Plantera nya växter och anlägga nya rabatter
 • Måla plank, fönster etc
 • Göra snyggt i förskolans utemiljö
 • Organisera den gemensamma lunchen
 • Rensa stuprännor och avlopp
 • Renovera förråd
 • Snickeriarbeten