Delägarhandboken - In- och utflyttningar och andrahandsuthyrning

In- och utflyttningar

Överlåtelse av lägenhet kan endast ske under förutsättning att föreningens styrelse först antager köparen som delägare i föreningen. Detta sker genom skriftlig ansökan. På samma sätt ska säljaren vid samma tillfälle skriftligen begära utträde ur föreningen. Mäklare brukar tillhandahålla rätt blankett. Till denna blankett bifogar du en kopia på köpekontraktet.

Inträdes- & utträdesansökningen beviljas inte förrän styrelsen har fått tillfälle att göra tillsyn av lägenheten. Detta är obligatoriskt. Kontakta styrelsen när du hittat en köpare. In- och uträdesansökningar beviljas inte heller i de fall säljaren har en innestående skuld i någon form till föreningen.

Alla handlingar tillhörande lägenheten, såsom bruksanvisningar, stadgarna, ansvarsfördelning med mera ska säljaren överlämna till köparen. Säljaren är skyldig att informera köparen om dennes skyldigheter gentemot brf Trädgårdstaden.

Andrahandsuthyrning

Före en eveventuell andrahandsuthyrning ska skriftligt medgivande inhämtas från styrelsen. För uthyrning av enstaka rum gäller inte detta krav. Använd » Andrahandsuthyrning ansökan blankett.pdf » för ansökan.