Delägarhandboken - Målning instruktioner

Färg tillhandahålls av föreningen. Kontakta styrelsen för att hämta ut rätt färg.

Målning av förråd

Förråd målas i färgen "utevit" (Flügger).

Om förrådet är målat sedan tidigare – skura först av med såpvatten, sista sköljningen görs gärna med algtvätt som får sitta kvar/torka in. Låt torka innan du målar. Skrapa bort ev lös färg.

Om panelen är omålad/ny panel. Borsta av lös smuts, ev tvätta av om väggen är mkt smutsig, låt torka. Anv ev algtvätt i sista sköljning. Spä färgen med ca 1/3 lacknafta. Gäller endast oljebaserad färg.

Detta behövs:
Färgskrapa, färg, pensel/penslar, skyddspapp, trasor, lacknafta/penseltvätt.
 • Skydda marken med papp
 • Måla först inne i fasningen (skarvarna)
 • Ta bort allt ev spill genast
Efteråt: Rengör penslarna, torka av och ställ tillbaka allt på sin respektive plats.

Målning av plank

Plank målas i färgen "Utevit" (Flügger). Plank som tidigare målats i "Bygrå" lasyr ska alltså målas om i "Utevit"då det är denna färg som gäller. Föreningen står för färgen.
Om planket är målat sedan tidigare – skura först av med såpvatten, sista sköljningen görs gärna med algtvätt som får sitta kvar/torka in. Låt torka innan du målar. Skrapa bort ev lös färg.

Om virket är omålat/nytt virke: Borsta av lös smuts, ev tvätta av om väggen är mkt smutsig, låt torka. Använd ev. algtvätt i sista sköljning. Späd färgen med ca 1/3 lacknafta. Gäller endast oljebaserad färg.

Detta behövs:
Färgskrapa, färg, pensel/penslar, skyddspapp, trasor, lacknafta/penseltvätt.
 • Skydda marken med papp
 • Måla först inne i skarvar och hörn
 • Ta bort allt ev spill genast
Efteråt: Rengör penslarna, torka av och ställ tillbaka allt på sin respektive plats.

Målning av trappor

(trappor utomhus, runt torget)

Detta behövs: Sandpapper+kloss, färgskrapa, färg, pensel/penslar, skyddspapp, trasor, lacknafta/penseltvätt.
 • Skrapa loss löst sittande färg
 • Slipa med sandpapper, borsta/torka av slipdamm
 • Skydda marken med papp
 • Maskera trappstegen
 • Torka bort allt spill med en gång, bums
Efteråt: Rengör penslarna, torka av och ställ tillbaka allt på sin respektive plats.

Målning av metall

(tex stuprör, hängrännor, entrétak mm)

Detta behövs: Färgskrapa, färg, pensel/penslar, skyddspapp, trasor, lacknafta/penseltvätt.

 • Skrapa bort all lös färg noga
 • Tvätta noga rena ytor med lacknafta
 • Rostangripna delar skall slipas och målas med rostskyddsfärg innan målning. 
 • Där metall är omålad/färg lossnat – måla med ett grundlager metallfärg, låt torka 
 • Måla därefter hela området som skall målas
 • Skydda marken med papp
 • Måla först inne i skarvar och hörn
 • Ta bort allt ev spill genast
Efteråt: Rengör penslarna, torka av och ställ tillbaka allt på sin respektive plats.

Målning av balkong

Målning av balkong gäller räcken/överliggare och vita detaljer. Det stående virket skall enligt styrelsebeslut inte målas/oljas, det är tryckbehandlat virke som inte behöver målas/oljas.