Delägarhandboken - Månadsavgiften

Bostadsrättshavaren betalar en årsavgift till föreningen för att nyttja lägenheten. Årsavgiften baseras på föreningens självkostnader, och bestäms av styrelsen. Årsavgifterna är fördelade efter bostadsrätternas kostnadsandelstal, inte som i de flesta bostadsrättsföreningar efter andelsvärden, och erlägges månadsvis i förskott. Kostnadsandelstalen finner du i stadgarna.

Avier för betalning av månadsavgiften distribueras kvartalsvis. Kontrollera summan och betala i tid före den siste i månaden. OBS! Vid betalning via internetbank är det viktigt att notera OCR-numret i OCR-fältet.

Betalas inte avgiften i tid lämnas det vidare till inkasso.

Har du frågor angående autogiro eller inbetalningsavier, hör av dig till styrelsen eller Götalands Fastighetsförvaltning AB, telefon 044-126000.

Vid enstaka försening med avgiften, kontakta styrelsen. Vid återkommande förseningar vidtas åtgärder och din bostadsrätt kan i värsta fall förverkas. Var alltså noga med att betala in avgiften i tid.