Delägarhandboken - Medlemsförmåner

Gästrum

Styrelserummet i G-huset används även som gästrum. Bokas hos Birgitta Nyman, 131 C och kostar 100 kr per natt. Gästrummet är en möjlighet för oss delägare att skaffa ett extra sovutrymme då man har besök. Det är i första hand avsett att hyras ut vid helger och högtider, 2-3 dagar max i sträck. Eftersom G-huset i första hand ska användas som tvättstuga får lov att tvätta fram till klockan 24.00 även om rummet skulle vara uthyrt. Detta bör ni känna till ifall ni väljer att boka gästrummet. Det är också delägares ansvar att se till att rummet blir ordentligt städat efteråt. Delägaren ansvarar också för att informera gästen om att rummets dator, skrivare och kopiator ej får användas i samband med uthyrningen.

Tvättstugorna

Våra tvättstugor ligger i G-huset och kan användas av de boende.

Regler för våra tvättstugor:
 • Vi går inte in med skor som vi använder ute, alternativt använder skoskydd.
 • Vi antecknar alltid tvättiden i almanackan.
 • Vi antecknar maximalt 4 timmar i en tvättstuga, eller maximalt 2 timmar i två tvättstugor samtidigt.
 • Vi bokar maximalt en vecka framåt och endast en tvättid.
 • Vi städar tvättstugan efter att vi har tvättat (golvet, maskiner, filtret i torktumlaren och torkskåpet).

Bastun

Föreningen har en bastu som ligger i G-huset och kan nyttjas av de boende.

Trivselregler:
 • Boka tid för bastubad i kalendern här på anslagstavlan
 • Använd badkläder eller handduk att sitta på
 • Städa upp efter dig och lämna bastun som du själv vill hitta den
 • Ser du att det inte är städat, tag kontakt med föregående bokare
Igångsättning av bastun:
 • Temperaturreglaget till höger vrids till önskad temperatur. Dock högst 85°, annars stängs bastun av.
 • Timerreglaget till vänster kan regleras på två sätt:
  • Timer 1-3 tim: det antal timmar bastuaggregatet skall vara påkopplat – funktionstid
  • Timer 1-9 tim: det antal timmar du vill ska gå innan bastuaggregatet kopplas på – förvalstid
 • Signallampan över timerreglaget lyser när aggregatet är påkopplat
 • Sista bastubadaren återställer vreden till nolläge

Utlåning av bord och stolar

Föreningen har ett antal bord och stolar som är tillgängliga för utlåning till delägarna. De förvaras i det gröna förrådet i anslutning till infarten vid Gullregnsvägen. När man vill låna bord och stolar måste man anteckna namn och datum på den lista som finns uppsatt i förrådet strax till vänster innanför dörren. Förrådet öppnas med husmorsnyckel.

Tänk på att bord och stolar ej får lånas dagtid de dagar vi har Fixardag i föreningen. Tänk på att vara aktsam om möblerna.

Färg och utlåning av verktyg

Som delägare kan du låna verktyg av föreningen (max en vecka). I färgförrådet (G-huset) finns en lista där du skriver upp dig. Mejla verktygsgruppen för vidare kontakt eftersom färgförrådet och värmecentralen/verktygsförrådet är låsta.

Rabatter

Medlemmar i Brf Trädgårdsstaden i Lund har 10% rabatt på Flügger färg vid Dalbyvägen.

Parkeringsplatser

Föreningen har p-platser vid Råbyvägen och vid Gullregnsvägen. P-plats utan tak kostar 175 kronor, p-plats under tak (carport) kostar 300 kronor. För att ställa dig på kö till p-plats så kontaktar du styrelsen. Observera att det finns två köer, en för p-plats utan tak och en för p-plats under tak. Meddela om du är intresserad av att ställa dig till båda köerna när du anmäler dig.

Vid uppsägning av parkeringsplats gäller en kalendermånads uppsägningstid.

Com Hem

Föreningen har tecknat gruppavtal med Com Hem. I din månadsavgift ingår bredbandstelefoni (samtalsavgift tillkommer), Internet (10 Mbit/s) och TV (grundutbudet). Vill du ha snabbare Internet eller fler TV-kanaler kan du teckna tilläggstjänster hos Com Hem. Du kontaktar då Com Hem direkt.

Försäkring

Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för fast inredning i lägenhet. Denna tilläggsförsäkring kommer föreningen att stå för från och med 1 juli 2011. Du behöver alltså inte teckna denna försäkring själv. Du ska förstås som vanligt teckna en egen hemförsäkring (gäller för lös egendom).

OBS 1: Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att se till att inga läckage finns i badrummet, vilka förorsakas av t.ex. dålig våtrumstapet och kakel, eller golvmatta som släppt. Sådana skador skall ovillkorligen åtgärdas omedelbart. Sker detta ej riskerar bostadsrättsinnehavaren att själv få bekosta alla reparationer som förorsakats p.g.a. försummelse.

OBS 2: Tänk på att försäkringsbolagen gör avdrag med hänsyn till åldern på det skadade. Detta gäller målning, tapeter, golvbeläggning, mm. Detta gäller även om Du är fullt försäkrad utan beloppsbegränsning.

Skadedjursbekämpning ingår i vår fastighetsförsäkring. Kontakta styrelsen vid ohyra eller behov av skadedjursbekämpning för kontaktuppgifter till Anticimex och uppgifter om vårt försäkringsavtal.