Delägarhandboken - Trivselregler

Dessa regler finns för att få en bra och harmonisk atmosfär i föreningen.
 • Delägare/boende ska se till att planteringar, gräsmattor, häckar och övriga utomhusmiljöer inte utsätts för onödig åverkan och förorening.
 • Delägare/boende ska vara aktsamma om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 • Ingrepp i form av om- eller tillbyggnad får bara ske med styrelsens skriftliga godkännande.
 • I lägenheterna får inte utövas sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare. Inte heller får det bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet i lägenheterna utan styrelsens skriftliga medgivande.
 • Skyltning genom anslag på föreningens ytterväggar eller liknande får inte göras utan styrelsens särskilda tillstånd.
 • Störande vattentappning för bad, dusch, tvätt eller disk bör helst inte förekomma mellan kl 23–06.
 • Undvik störande sysslor på lördags- och söndagsmorgnar.
 • Delägare/boende med husdjur ska se till att plocka upp efter sina djur samt i största allmänhet se till att sanitära olägenheter undviks. Gemensamma grönytor är inga hundlatriner.
 • Fönster och ytterdörrar får inte stå öppna längre tid under vinterhalvåret, t.ex för att låta husdjur löpa fritt ut och in i lägenheten.
 • Gemensamma ytor såsom torg, brandgata och gångstigar får inte användas för förvaring av lådor, skräp, cyklar etc.
 • Dörrar och fönster till gemensamma utrymmen såsom cykelförråd, pappersförråd och tvättstuga, ska alltid vara låsta.