Delägarhandboken - När du ska renovera

Styrelsens godkännande

Du har rätt att göra förändringar i lägenheten. I följande fall krävs dock styrelsens tillstånd:
  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten, t ex att ändra planlösningen

Åtgärder som berör något som hör till föreningens ansvar får du aldrig göra utan styrelsen tillstånd. Läs mer under Delägarhandboken - Underhållsansvar.

Tillbyggnader

Föreningen tillåter för närvarande inte tillbyggnader.
För skärmtak krävs styrelsens godkännande (får inte fästas i fasaden).

Badrumsrenovering

Badrumsrenoveringen får inte påbörjas utan styrelsens medgivande. En ritning måste lämnas in om du gör förändring i planlösning, placering av golvbrunn, avlopp, etc.

Styrelsen kräver att arbetet utförs enligt branschreglerna. Styrelsen rekommenderar att du anlitar ett branschanslutet företag (se BKR –Byggkeramikrådet).

Föreningen ersätter för byte av golvbrunn (max 4000 SEK).

Regler:
  • Inte tillåtet att bygga in rör i väggen
  • Inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme (endast el)
  • Existerande funktion för ventilation får inte rubbas

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer: