Delägarhandboken - Avfall & återvinning

Brf Trädgårdsstaden har två avfalls- och återvinningsstationer, en vid infarten från Gullregnsvägen och en vid infarten från Råbyvägen.

Återvinning/källsortering Gullregnsvägen

Hushållssopor slängs här i sopcontainer. I anslutning till containern finns också separata kärl för matavfall, papper, kartong, flaskor, plåt, plast och batteri. Anslag i anslutning till kärlen visar vad som ska slängas var. 
Observera att inga grovsopor i form av virke, cyklar, husgeråd eller elektrisk apparatur får ställas här intill container eller kärl. Denna typ av grovsopor tar du själv hand om och forslar bort till ÅVC –Återvinningscentralen på Gastelyckan.

I cykelförrådet vid Gullregnsvägen kan du också hämta papperspåsar för matavfall. Förrådet öppnas med husmorsnyckeln (samma nyckel som används till tvättstugan mm).

Återvinning/källsortering Råbyvägen

Hushållssopor slängs här i ett större kärl, matavfall och metallförpackningar sorteras ut i separata kärl som står intill. Kärlen hittar du strax innanför det gröna planket i anslutning till containern för trädgårdsavfall. Separat kärl för tidningspapper, pappersförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar och plastförpackningar finns i det gröna förrådet i anslutning till sopstationen. Här finns också lager av papperspåsar för matavfall. Förrådet öppnas med husmorsnyckeln. Holk (röd låda) för batteri finns uppsatt vid ingången till förrådet.

Observera att inga grovsopor i form av virke, cyklar, husgeråd eller elektrisk apparatur får ställas här intill container eller kärl. Denna typ av grovsopor tar du själv hand om och forslar bort till ÅVC –Återvinningscentralen på Gastelyckan.

Den stora containern är avsedd för trädgårdsavfall. Som trädgårdsavfall räknas växtrester, gräsklipp, löv, ogräs, bark, häckklipp eller grönsaksrester.

För att vi ska få en bra avfallshantering i föreningen...

  • Jord, sten, tegel, betong och stenplattor hanteras inte av föreningen. Respektive delägare ansvarar själv för att slänga detta avfall, lämpligtvis vid ÅVC på Gastelyckan.
  • Även stolpar, stekpannor, ugnsplåtar, galgar, krukor, grillgaller, liksom naturligtivs elektronik lämnar du själv på ÅVC på Gastelyckan.
  • Då kärlen är fulla vid Råbyvägen (avser såväl hushållssopor som kartong och papper) - släng då istället soporna vid sopstation Gullregnsvägen. Överfulla kärl töms inte av renhållningen!
  • Släng inte trädgårdsavfall i form av jord etc i föreningens rabatter. De är vi själva som får ställa iordning detta senare och det innebär en merkostnad för föreningen.
  • Slutligen: det som inte räknas som förpackning, hushållssopor eller matavfall ska inte slängas vid våra avfalls- och återvinningsstationer utan lämnas på ÅVC på Gastelyckan.