Delägarhandboken - Systematiskt brandskydd

Policy

Alla som bor i eller nyttjar föreningens byggnader ska veta hur de ska förebygga brand samt vad de ska företa sig om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen ska hållas intakt. Brandskyddsinstallationerna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.

Ansvarsfördelning

De boende: Ansvarar för underhåll och installation av brandvarnare, samt att hålla lägenheten i gott skick så att risken för brand minimeras. Ansvarar för att buskage och dylikt vid lägenheten inte blockerar brandvägarna.

Förskoleverksamheten: Ansvarar för att upprätta ett eget systematiskt brandskyddsarbete med förskoleverksamheten i fokus. Ansvarar för underhåll av brandvarnare, brandfilt, utrymningsskyltar, tillsyn utrymningsvägar/nödutgångar, upprätta utrymningsplan. Delar ansvaret med föreningen för egeninspektion av förskoleverksamheten.

Föreningen (via styrelsen): Ansvarar för installation av brandvarnare i G-huset, underhåll brandsläckare i G-huset, årligen informera de boende om det systematiska brandskyddsarbetet och hur brand kan förebyggas. Delar ansvaret med förskolan för egeninspektion av förskoleverksamheten. Ansvarar för egeninspektion av tvättstugan i G-huset.

Brandskyddsinstallationer

Brandvarnare: Ska finnas i samtliga boendes lägenheter samt G-huset (förskoleverksamheten och tvättstugan).

Släckutrustning: Föreningen rekommenderar att samtliga boende införskaffar (samt underhåller) brandsläckare och brandfilt. Brandsläckare och brandfilt skall finnas i förskoleverksamheterna i G-huset. Brandsläckare skall finnas i tvättstugan i G-huset.

Utrymningsskyltar: Finns på förskoleverksamheten i G-huset.

Brandvägar: Finns mellan de boendes lägenheter.

Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Brandsläckare (se nedan) och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha.
Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du ska sova eller går hemifrån.
Rensa fettfilter i spiskåpan.
Stäng av hemelektronik (TV, stereo, dvd, pc m.m.) på kvällen med knappen på apparaterna (inte med fjärrkontrollen) alternativt koppla utrustningen till en avstängbar grenkontakt.
Viktigast är att aldrig lämna ett rum med levande ljus, gå ifrån från mat på spisen en längre stund eller glödande cigaretter.
Mer information hittar man på www.rsyd.se/.

Tänk efter före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni ska utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

OM DET BÖRJAR BRINNA

• Rädda
• Larma, ring 112
• Släck

Om det börjar brinna i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om du har tillgång till en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används.
Pulver- och skumsläckare är de bästa allroundsläckarna. För hemmet rekommenderar Svensk brandskyddsförening en pulversläckare på minst 6 kg (se www.svbf.se).
Vid brand som inte kan släckas av den boende utryms lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymning vid brand i vårt hus

Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112. Brinner det på annan plats i fastigheten, stanna i din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Röken dödar. Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det dessutom kallast.