Delägarhandboken

Senast uppdaterad 2019-10-15


Du som har köpt en bostadsrätt i Brf Trädgårdsstaden betraktas (med all rätt) som delägare i föreningen. Att vi använder delägare, snarare än medlem, är ett medvetet ordval. Det lägger fokus på rättigheter och skyldigheter. Som delägare i föreningen har du stora möjligheter att påverka ditt eget och vårt gemensamma boende. Årsstämman, fixardagarna och möjligheten att lämna in motioner året om. Att bo i Brf Trädgårdsstaden innebär ett aktivt deltagande, socialt och trivsamt över generationsgränserna.

» Delägarförmåner

Som delägare kan du nyttja föreningens bastu, tvättstugor och gästrum, låna bord, stolar och verktyg, och få vaktmästarhjälp. Vi har även p-platser som du kan ställa dig till kö på. Föreningen har gruppavtal med Com Hem (telefoni, Internet, TV). I din månadsavgift ingår bostadsrättstillägget till din hemförsäkring. Även möjlighet till skadedjursbekämpning via föreningens fastighetsförsäkring.

» Fixardagar

Vi har fyra fixardagar. Dessa ligger under två lördagar på våren och en lördag på hösten samt en halvdag sent på hösten. Tiden är 9-15 (halvdagen är 9–13). Efter 15 är det After Work på torget för alla som vill.

» Ansvarsområde

Varje lägenhet har ett eget ansvarsområde som ska skötas. Detta för att hålla nere månadsavgifterna och för att föreningen ska hållas i gott skick.

» Underhållsansvar

Som bostadsrättshavare har du ett underhållsansvar gentemot föreningen, men även föreningen har vissa skyldigheter.

»Skötselråd liguster

Här hittar du information om hur du beskär och sköter din liguster.

» När du ska renovera

Viktig information för dig som ska renovera. I många fall behövs styrelsens tillstånd (badrum, skärmtak m.m.).

» Trädvård

Våra träd är mycket viktiga för att vårt område ska behålla sin karaktär, grönska och lummighet. Här kan du läsa om ansvarsfördelningen mellan förening och delägare. Observera att du inte får hugga ner träd på egen trädgård utan styrelsens godkännande.

» Systematiskt brandskydd

Brf Trädgårdsstaden bedriver ett aktivt brandskyddsarbete som det är viktigt att du som boende känner till.

» Trivselregler

För ett trivsamt boende har föreningen gemensamma ordningsregler som måste följas.

» Stadgar

Brf Trädgårdsstadens stadgar som är beslutade av föreningens delägare på två efterföljande stämmor. Ett måste för dig som delägare att känna till.

» Trädgårdsbladet

Trädgårdsbladet distribueras till dig som boende ett antal gånger per år och innehåller viktig information från styrelsen.

» Årsredovisningen

Här i delägararkivet hittar du den senaste årsredovisningen.

» Månadsavgiften

Viktig info om månadsavgiften.

» In- och utflyttningar och andrahandsuthyrning

Info för dig som är nyinflyttad, tänkt sälja eller hyra ut i andra hand.

» Avfallshantering och återvinning

För gemensam trivsel och en bättre miljö är det viktigt att känna till hur områdets avfallshantering fungerar.

» Målningsinstruktioner

Instruktioner för dig som tänker måla.

» Elsäkert hem – Checklista

Att säkerställa ett elsäkert hem kan förebygga både brand- och personskador. Föreningen ansvarar för ledning fram till lägenheten. Inom lägenheten ansvarar respektive medlem för elinstallationer. I denna länk hittar du en enkel checklista för elsäkert hem