Styrelsen

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden består av...

ordförande | Johan Perup | 101 C
vice ordförande | Peter Frennhoff | 119 B
sekreterare | Birgitta Nyman | 131 C
vice sekreterare | Peter Casteborn | 109 C
kassör/ekonomiansvarig | Peter Frennhoff | 119 B
ledamot | Erik Wetterberg | 135 A
ledamot | Inga-Stina Johansson | 107 B
suppleant | Anders Örtegren | 121 A
suppleant | Johan Dahlén | 119 A
 
Gemensam mailadress till styrelsen: styrelsen@tstaden.se 
Verktygsutlåning: verktyg@tstaden.se