Styrelsen

Anna Seeger Meriaux, Erik Mogard, Erik Wetterberg, Tony Påhlsson, Inga-Stina Johansson, Gustav Nilsson, Johan Perup

Styrelsen för BRF Trädgårdsstaden består av

  • Johan Perup, ordförande
  • Erik Wetterberg, sekreterare
  • Inga-Stina Johansson
  • Anna Seeger Meriaux
  • Tony Påhlsson, kassör
  • Gustav Nilsson
  • Erik Mogard

Du når styrelsen enklast med email till styrelsen at tstaden.se